Aktuell information

 

·        Jag har nu bestämt mig för att upplägget på tentan blir detsamma som Karolinas. Se t.ex. den senaste tentan.

·        (27/5) Bilder till Lars Heikenstens föreläsning på fredag finns på min hemsida.

·        (19/5) Bilder till Gabriel Urwitz föreläsning imorgon finns på hemsida.

·        (4/5) Vi skippar kapitel 21 vilket betyder att jag förmodligen hinner gå igenom en kort sammanfattning av kursen på fredag. Alla studenter får gärna komma med frågor om kursen som jag ev. hinner svara på under den sista föreläsningen. Skicka dem helst per mejl senast onsdag e.m.

·        (28/4) Duggan 2: Duggan omfattar kapitel 8-11 och 16-19 med tillhörande föreläsningar.

·        (27/4). Jag har gjort ett par skrivfel i de första föreläsningarna där jag uppdaterade Blanchards BNP sifffior. Jag använde CIA World Facts på nätet. För världen uppger CIA 69,49 miljarder i BNP (2008), 6,79 miljarder människor (2009) och BNP/capita 10.400 (2008). Med en befolkningstillväxt på drygt 1% stämmer dessa siffor överens med varandra.

För USA anges 307 miljoner invånader, BNP 14,3 biljoner och BNP/capita 47 000. Eftersom också här befolkningen är mätt 2009 medan inkomsten året innan verkar det stämma.

För EU anges 491 miljoner invånare (2009), BNP 14, 82 biljoner och BNP capita 33400. Dock är 14820000/491=30200. Eftersom befolkningstillväxten bara är 0,1% påverar detta inte beräkningarna nämnvärt. Jag vet inte varför det inte stämmer, men säkert används olika källor för beräkningarna vilket innebär att de inte stämmer med varandra. Överhuvudtaget får man vara beredd på att olika källor ofta anger olika värden på olika inkomstmått. Tråkigt men sant.

·        (22/4) Jag föreläser imorgon på kapitel 16-17 och kommer inte att föreläsa på kapitel 14-15. Det kan dock kanske vara en fördel att kolla igenom dessa kapitel, särskilt om man inte vet vad vad nuvärde och realränta är.

·        (17/4) Förmodligen kommer vi att hinna börja med föreläsning 8 under slutet av föreläsning 7, dvs på måndag.

·        (13/4) För att minska problem med fonter i ekvationerna ska jag försöka lägga upp anteckningarna i pps och pdf format framöver.

·        (8/4) Duggan den 18/4 kommer att omfatta mina föreläsningar fram till och med den 8/4 och kapitel 1-7 i Blanchard.

·        (6/4) Jag har gjort mindre justeringar i föreläsningsanteckningarna för den 7/4 och 8/4. Några fler förändringar för dessa två tror jag inte det blir.

·        (1/4) Imorgon kommer jag att gå igenom ett aktuellt exempel från den svenska debatten om finanspolitisk ostnad per jobb. Skriv gärna ut och tag med föreläsningsanteckningarna för detta exempel.

·        (25/3) Kurslitteratur är Blanchard 5 upplagan som just kom ut. Den är uppdaterad och har några nya nedslag från verkligheten, bla en beskrivning av Kina, en diskussion om forskning om sambandet mellan lycka och ekonomisk tillväxt, Europeisk arbetslöshet, oljepriser samt hur institutioner påverkar tillväxten. Det finns också en ny analys om hur Centralbanker använder räntestyrning istället för penningmängdsstyrning. Jag rekommenderar att alla studenter skaffar den nya upplagan även om man kan få den gamla billigare. Kurslitteraturen är en liten del av de kostnader ni studenter direkt eller indirekt lägger ned på era studier. Trots detta är skillnaden mellan upplaga 4 och 5 mindre än mellan 3 och 4. Det bör därför vara möjligt att använda den gamla boken om man nogsamt ser till att skaffa sig kunskap om det som står i den nya upplagan. Jag kommer ihåg att budgeten var tight också för mig när jag studerade.

·        (24/3)  Föreläsningarna startar måndag den 30/3 kl. 09.00. Skriv gärna ut föreläsningsanteckningarna från min hemsida innan och ta med. (Skriv ut flera per sida om du vill spara papper.)