REPLIK. Artikeln av Hassler och Krusell (DN Debatt 22/9) är intressant. Den visar på ett tydligt sätt hur en mycket teoretisk nationalekonomisk ansats leder fel i en konkret politisk situation där världen inom relativt kort tid ska ställa om till ett helt fossilfritt samhälle. Glädjande nog visar den praktiska klimatpolitiken att det går att lösa problemen på smartare sätt, skriver Svante Axelsson och Anders Wijkman.

 John Hassler och Per Krusell reser ett antal frågeställningar kring klimatpolitiken. Problemen med artikeln är flera. För det första för de ett teoretiskt resonemang som i praktiken leder till märkliga slutsatser.

Not an argument worth commenting on.

För det andra bortser de helt från hur klimatarbetet internationellt utvecklats sedan mitten av 1990-talet. Konsekvenserna av de förslag Hassler och Krusell för fram – bland annat att Sverige inte skall bry sig om att minska oljeanvändningen och istället ”klimatkompensera” – går på tvärs mot Parisavtalet.

False! FIRST, A major breakthrough in the Paris accord was the so called ITMOs (”Internationally Transferred Mitigation Outcomes”). This allows mitigation commitments to take place outside a country’s borders and can be seen as an embryo of a global market for emission trading. SECOND, EVEN ASIDE FROM THE ITMOS, THERE ARE FUNDAMENTALLY NO COUNTRY-SPECIFIC GOALS WITHIN EUROPE IN THE PARIS ACCORD AND HENCE SWEDEN IS ALLOWED TO MITIGATE BY LOWERING COAL USE IN OTHER EUROPEAN COUNTRIES. we showed that it would cost only 200 million euros per year to “neutralize” current Swedish emissions. However, our argument is not about neutralizing. It is about reducing emissions wherever they occur and the cheaper the MORE EFFICIENT.

För det tredje bortser de ifrån att de globala utsläppen bör gå ned mot noll redan vid mitten århundradet. Det innebär att förbränning av både kol, olja och fossilgas ska upphöra före 2050. Och för den industrialiserade världen bör utsläppen nollas före dess.

This is a substantially more ambitious commitment than suggested by IPCC and committed to in Paris. Our analysis took as a starting point the less ambitious goal of staying below two degrees warming. With a more ambitious goal, coal has to be phased out FASTER but most of conventional oil should likely be used nevertheless. Our key conclusion that Swedish climate policy should focus more on mitigation abroad remains intact.

Det finns förvisso positiva delar i Hasslers och Krusells artikel. Förslaget om att bredda samarbetet med olika utvecklingsländer för att hjälpa dem undvika att låsa fast sig i en kolekonomi stödjer vi till fullo, liksom förslaget om att införa en global koldioxidskatt. Det vore en dröm om en sådan skatt skulle kunna införas, men när inte ens EU kan enas om en gemensam koldioxidskatt är risken stor att det just stannar vid en våt dröm. Frågan är vad vi gör under tiden när tiden är knapp.

WHAT IS POLITICALLY FEASIBLE AND NOT IS NOT EASY TO SAY. A FEW YEARS AGO, WE ARGUED FOR A (GLOBAL) CARBON TAX. EVERYONE SAID QUOTAS WERE THE ONLY FEASIBLE WAY FORWARD. NOW, ONLY A FEW YEARS LATER, THE VIEWS APPEAR TO HAVE SHIFTED AND THE CARBON TAX IS NO LONGER SHUNNED BY “POLITICAL INSIDERS”. WE CONCLUDE WE SHOULD PROPOSE WHAT IS GOOD POLICY, NOT WHAT “POLITICAL INSIDERS” CONSIDER FEASIBLE AT ANY MOMENT IN TIME.

Vid FN:s klimatmöte i Paris 2015 bestämde säg världens länder för att skärpa ambitionen när det gäller gränsen för den globala medeltemperaturökningen. Den nya målbilden är nu att begränsa temperaturökningen avsevärt under två grader, med sikte på maximalt 1.5 grader.

Det är därför ytterst förvånande att två av Sveriges ledande nationalekonomer kan komma fram till att det skulle vara bättre att köpa utsläppsrätter i EU än att stötta utvecklingen av ny klimatsmart teknik.

De samhällsomställningar som krävs för att klara detta mål förutsätter stora tekniksprång så som utveckling av till exempel elektrifierade transporter och en ståltillverkning som baseras på vätgas istället för kol. Dessa transformativa språng måste göras så snart som möjligt och kräver stora investeringar. Sådana initiativ kan också öka konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Kortsiktig kostnadseffektivitet är inte detsamma som långsiktig kostnadseffektivitet, när vi ändå måste utveckla ett fossilfritt samhälle relativt snart.

Ett föregångsland kan vara ett gott exempel som visar på möjligheter och gör att andra länder vågar följa efter. Den största globala klimatnyttan av att vara ett föregångsland är emellertid att man kan driva fram det ny tekniska lösningar som kan spridas till andra länder. Ett fossilfritt vägtransportssystem och fossilfritt stål är två viktiga exempel som Sverige kan vara med att utveckla.

Det är därför ytterst förvånande att två av Sveriges ledande nationalekonomer kan komma fram till att det skulle vara bättre att köpa utsläppsrätter i EU än att stötta utvecklingen av ny klimatsmart teknik. Resonemanget haltar på flera punkter. Att i dag köpa och skrota utsläppsrätter som ingen ändå vill använda är en mycket dyr klimatåtgärd som ger mycket liten klimatnytta. Att med skattemedel köpa upp ett överskott av utsläppsrätter, som totalt i dag består av cirka 2 miljarder ton, istället för att satsa pengar på verkliga utsläppsminskningar - som att till exempel öka andelen smarta biodrivmedel eller utveckla e-mobilitet där elbilen är en viktig pusselbit - är kontraproduktivt. Det leder till ett lägre tempo i klimatomställningen .

the argument that Sweden should develop the technologies that save the world sounds great. However, it is simply not realistic and is not grounded in an understanding of how technical change occurs. Sweden is simply too small to push the world’s technology frontier except in small areas.

Furthermore, it is not realistic to think that the government can cherry-pick the technologies that will be the future technological successes. As noted above, we also think that the development of electric cars is not a problem of the same magnitude as finding an alternative to coal. Had China had the same access as Sweden to cheap and clean fossil free electricity it is quite likely that their transportation system, at least in the big cities, would already have been electrified. By helping push the price of emission rights up, we can help stimulate EU-wide R&D to find cost effective alternatives to fossil fuel and coal in particular, without directed government subsidies.

THE CURRENTLY VERY LOW EMISSION PRICES IN EU AND MOST OF THE REST OF THE WORLD IS A BIG OBSTACLE TO THE NECESSARY TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT. A HIGHer EMISSION PRICE would INCREASE THE PRICE OF ENERGY WHICH would PROMOTE ENERGY SAVING TECHNICAL CHANGE (SEE E.G., HASSLER, KRUSELL AND OLOVSSON) AND THE DEVELOPMENT OF FOSSIL FREE ALTERNATIVES. AT THE SAME TIME, IT would DEPRESS THE FOSSIL FUEL PRICE MAKING COAL PRODUCTION AND THE DEVELOMENT OF TECHNOLOGIES FOR NON-CONVENTIONAL OIL PRODUCTION UNPROFITABLE.
having said all this, the emission rights are trading not at zero prices but at positive prices. this means that if one buys a unit and does not use it, coal is left in the ground that would otherwise have been used!

more generally, pouring government money into a specific industry, be it the electric car industry or some other one, is of course likely to create jobs there, at least in the short run (though it is likely that in the longer run risky investments in new technologies may fail and lead to no jobs). but this inevitably means that jobs will be hurt in other sectors. all the evidence speaks in favor of government subsidies to specific sectors as on net being more likely to destroy than build jobs – destroy because the government will not be the best suited to cherry-pick winners.

Att i samma andetag kritisera politiskt bestämda klimatmål på sektorsnivå blir än märkligare när Hassler och Krusell i praktiken lovordar detsamma. EU:s handel med utsläppsrätter är just ett exempel på ett sektorsmål. Resonemanget är ologiskt.

IT WAS NOT POSSIBLE TO DESCRIBE ALL THE DETAILS OF THE TRADING SYSTEM IN OUR SHORT ARTICLE. It is true that we would prefer a carbon tax over emission trading. However, the ETS-system exists and provided prices are at a reasonably high and stable level, it can function well. The system is large, covering a sufficiently large economy to make it profitable to develop new technologies for.I.E., WE THINK THE EMISSIONS TRADING SYSTEM SHOULD BE HARMONIZED ACROSS SECTORS – IT IS ANOTHER PROPOSAL OF OURS.

THE SOVJET-STYLE PLANNING APPROACH WITH SECTORAL GOALS MEANS MOVING ON TO A VERY DANGEROUS PATH FOR OUR ECONOMY. OUR GUESS IS THAT POLITICIANS WILL BE SMART ENOUGH TO IGNORE THE GOALS, EVEN IF THEY ADOPT THEM (YOU CAN STATE GOALS BUT IF YOU DON’T PURSUE THEM YOU DON’T DO DAMAGE).

Lika konstigt blir cirkelresonemanget om att lika mycket fossila bränslen används även om några länder blir fossilfria. Visst, minskad efterfrågan kan leda till lägre priser och ökad konsumtion av olja någon annanstans. Men med ett sådant resonemang blir de flesta åtgärder meningslösa. Därtill leder de lägre oljepriserna till att utvinningen av nya oljefyndigheter minskar vilket också visas i IEA senaste rapport där investeringar i olja och gas har minskat med 25 procent det senaste året. Parallellt har investeringarna i förnybar energi ökat.

we agree that reducing demand for oil in sweden reduces world demand and thus the price. we challenge axelsson and wijkman to produce estimates showing that this effect is large enough to make a fast transition to a fossil free transportation system in sweden an effective way to slow climate change.

Slutligen, artikeln av Hassler och Krusell är intressant för den visar på ett tydligt sätt hur en mycket teoretisk nationalekonomisk ansats leder fel i en konkret politisk situation där världen inom relativt kort tid ska ställa om till ett helt fossilfritt samhälle.

WE ARRIVE AT CONCLUSIONS THAT YOU DISLIKE. WE BASE IT ON ANALYSIS THAT REPRESENTS UP-TO-DATE CLIMATE SCIENCE AND ENERGY ECONOMICS, PLUS SOME BASIC ECONOMICS. OUR SIMPLIFICATIONS THAT MAKE YOU THINK WE ARE JUST THEORETICAL ARE, ACTUALLY, NOT IMPORTANT: OUR RESULTS ARE VERY GENERAL AND THE PROBLEM IS NOT THEORY VERSUS PRACTICE. WHAT IS MORE TROUBLING IS THAT WHEREAS WE PRESENT OUR ANALYSIS CLEARLY, YOU PRESENT NO ANALYSIS AT ALL. YOU JUST PRESENT CONCLUSIONS: WHAT YOU THINK IS RIGHT. THIS IS USELESS FROM SOCIETY’S PERSPECTIVE UNLESS YOU ARE ORACLES.

Glädjande nog visar den praktiska klimatpolitiken att det går att lösa problemen på smartare sätt. Det svenska elsystemet är i praktiken fossilfritt och bli allt mer förnybart för varje år, värmesektorn har minskat utsläppen med 86 procent sedan 1990 genom att oljepannorna i värmeverk och hushåll har ersatts med biobränsle och värmepumpar.

We have a lot to be proud of in Swedish climate and environment policy. The carbon tax and that we don’t use coal are examples of that. The abundance of nuclear- and hydropower and of by-products from the forest industry makes non-fossil heat and power economical. That’s good and should of course not be reversed.

Nu är det dags för det tredje steget - att göra vägtransporterna fossilfria. Det vill Scania, Volvo, södra skogsägarna Preem med flera. Det leder till innovationer, minskade utsläpp och ökad konkurrenskraft. Vilket de enkla nationalekonomiska modellerna har svårt att ta med i beräkningen.

It is not at all difficult to take into account innovations, less emissions and increased competitiveness into account in economic models. However, we argue that using climate concerns as a motivation for forcing a faster introduction of fossil free transportation than can be motivated on other grounds is wrong. In the long run, it is obvious that our transportation system must be fossil free. We need to prepare for that in due time.

It IS HIGHLY LIKELY BENEFICIAL for Scania, Volvo and Preem to RECEIVe Swedish tax money for USE IN experimentation with NEW technologies THEY CAN USE IN THEIR BUSINESSES. SO IT IS NOT SURPRISING IF THEY SUPPORT YOUR PROPOSED INITIATIVES. WARNING LIGHTS SHOULD GO OFF HERE, THOUGH: IF GOVERNMENT POLICY CONSISTS OF THESE KINDS OF INITIATIVES, PRIVATE COMPANIES WILL LOBBY FOR MONEY AND WE DO NOT BELIEVE THAT THE GOVERNMENT IS BEST PLACED TO JUDGE WHICH COMPANIES AND PROJECTS TO BET ON. TAX MONEY WILL BE USED INEFFICIENTLY AND LIKELY EVEN COUNTERPRODUCTIVELY, DESTROYING JOBS ON NET.
FROM THE CLIMATE PERSPECTIVE, MOREOVER, THESE POLICIES WILL NOT HELP.