REPLIK. John Hassler och Per Krusell skriver om svensk klimatpolitik och regeringens nya budget (DN Debatt 22/9). Vi anser att de i sin kritik har glömt flera viktiga aspekter som vi vill peka på i ljuset av Stockholms stads framgångsrika klimatarbete under de senaste 20 åren, skriver Katarina Luhr (MP).

Utsläppen i Stockholm har minskat med 40 procent samtidigt som både ekonomin och befolkningen vuxit kraftigt. Vi har fattat ett beslut om att Stockholm ska bli fossilbränslefritt till år 2040 vilket är mer ambitiöst än Sveriges mål, och vi gör det med förvissningen om att det kommer att föra många fördelar med sig för stockholmarna.

Hassler och Krusell menar att ett bra alternativ till den rådande klimatpolitiken, som fokuserar på minskade utsläpp i Sverige, är att köpa och annullera utsläpprätter. Vi vill framföra tre argument för att klimatpolitiken i första hand ska bygga på lokala utsläppminskningar.

1. Det etiska perspektivet. Vi måste göra det som är rätt, och det är att minska sina utsläpp. En stockholmare släpper ut 2,5 ton koldioxid per person och år, och då är konsumtion och resor utanför Stockholm inte medräknade. Enligt Naturvårdsverkets bedömningar bör de globala utsläppen per person och år ligga på 1-1,5 ton. Så länge vi inte når en egen hållbar utsläppsnivå har vi arbete kvar att göra lokalt.

WE DISAGREE WITH YOUR ETHICAL POSITION: WE THINK TRUE SOLIDARITY WITH THE REST OF THE WORLD IS TO HELP OTHERS REDUCE THEIR COAL USE, BECAUSE FOR MOST OTHER COUNTRIES THIS IS VERY COSTLY, AND MUCH MORE CHALLENGING THAN IT IS FOR A SWEDE TO SWITCH OVER TO AN ELECTRIC CAR. THERE IS A DANGEROUS SELF-righteousness IN THE CURRENT APPROACH WHERE WE IMAGINE THAT BY JUST BECOMING PERFECT AND FOSSIL-FREE, WE WILL BECOME A ROLE MODEL AND THE WORLD WILL FOLLOW US. WE THINK THEY WILL NOT, BECAUSE THEY KNOW IT IS MUCH EASIER FOR US TO BECOME FOSSIL-FREE, SO WE ARE AN IRRELEVANT EXAMPLE TO THEM.  we have to realize that global warming is a global concern and WE HAVE TO DO WHATEVER IS IN OUR MIGHT TO GET AT THE REAL PROBLEM, WHETHER THE NEEDED MEASURES ARE WITHIN THE SWEDISH BORDERS OR NOT. THE CLIMATE PROBLEM HAS NO BORDERS.

2. Den attraktiva staden. Minskade utsläpp leder till fördelar för stadens invånare. Genom de senaste årens energieffektiviseringar som staden gjort har vi hittills sparat skattebetalarna motsvarande 420 miljoner kronor i uteblivna energikostnader på en fyraårsperiod. Elbilar ger nya möjligheter i stadsbyggnaden tack vare lägre buller och utsläppsfrihet. Mindre förbränning ger renare luft med positiv effekt på hälsan. En stad som är byggd för gång och cykel är mer tillgänglig för större grupper i samhället. Lokal produktion av energi som biogas och solenergi gör staden mindre sårbar för störningar i leveranserna. Företag och arbetskraft lockas till en stad som ligger i framkant med hållbara lösningar.

We have nothing against better air quality, less noise, better bike roads and higher energy security. Perhaps a fossil free transportation system in Stockholm is an effective measure to reach these goals. However, it is not effective FOR fightING global warming. ALL WE ARE SAYING IS THAT YOU CANNOT USE CLImate AS AN argument FOR MOTIVATING electric cars in Stockholm.

3. Den nödvändiga omställningen. Innovation och teknikutveckling behöver inte bara ske där det är billigast att göra utsläppsminskningar. Tvärtom behövs teknikgenombrott i de sektorer som ligger längst bak. Genom att utveckla de lösningar som världen i framtiden kommer att behöva skaffar man sig ett försprång och gynnar utveckling av ny teknik och eventuellt nya gröna företag. En industriell strukturomvandling inom till exempel bilindustri, sjöfart, arbetsmaskiner mm tar tid att genomföra och man kan inte skjuta upp det om vi ska nå målen. En stor stad som Stockholm kan genom krav i upphandlingar och demonstrationsprojekt driva på utvecklingen.

YOU ARE TALKING ABOUT TRUE BETTING ON TECHNOLOGIES FOR THE FUTURE, AND WE RECOMMEND AGAINST IT. IF WE KNEW WHICH EXACT TECHNOLOGIES WOULD BE THE LEADING ONES IN THE FUTURE, IT WOULD BE A SMART IDEA TO INVEST IN THEM NOW. BUT WE DON’T. THE WORLD-WIDE SWITCH IN TRANSPORTS FROM GASOLINE TO OTHER ENERGY SOURCES WILL LIKELY HAPPEN SIGNIFICANTLY FURTHER INTO THE FUTURE, AND WHAT TECHNOLOGIES ARE BEST AT THAT POINT IS EXTREMELY DIFFICULT TO GUESS ON TODAY. THE ANSWER WILL NOT LIE IN HOW TO PRODUCE ELECTRIC CARS BUT IN HOW TO PRODUCE ENERGY. THIS MEANS, FOR EXAMPLE, THAT SUPPORT TO VOLVO FOR DEVELOPING NEW ELECTRIC CARS IS HIGHLY MISPLACED.

Sverige har ett stort ansvar att göra det vi kan för att minska utsläppen och utveckla lösningar. Vi har störst möjlighet att göra detta inom landets gränser. Att annullera utsläppsrätter och att kombinera biståndsfrågor med klimatpolitik är nog så viktigt, men vi har allt att vinna på att sopa framför egen dörr och att arbeta hårt på de arenor där vi har störst rådighet. Bara genom att jobba på alla olika plan kommer vi kunna stå rakryggade för vår klimatpolitik.

Again, focusing on sweeping in front of our own Swedish doorstep is not an effective solution to the world’s climate problem. A swedish focus on this risks leading to us being content with something that feels good but doesn’t do good.

At some point, we will not be able to drive our cars on gasoline. Clearly, we should prepare for this day in reasonably good time. But, doing it ahead of others does not help the climate.

SINCE YOU END WITH A SLOGAN, LET US END WITH OURS:
IT’S ONLY BY RECOGNIZING THAT TRUE SOLUTIONS TO THE CLIMATE PROBLEM HAVE NO BORDERS THAT YOU CAN LOOK MOTHER EARTH IN THE FACE.