Ht 2003

Grundkurs i nationalekonomi, heltid, Makroteori med tillämpningar, 10 poäng

Prel. FÖRELÄSNINGSSCHEMA 

Föreläsare: John Hassler, John@hassler.se, rum A842, tel. 16 20 70.

Samordnare: Eva Skult, rum A774, tel. 16 30 54

Kursadministratör: Christina Hyltén, rum A714, tel. 16 21 37, mottagning mån.– tors. kl. 12.30-14.30, tis. kl. 17.00-18.00.

Dag

Datum

Tid  kl.

Lokal

Föreläsningsdisposition

1

mån

2003-11-03

9-12

Aula Magna 

 Introduktion, B. kap. 1-2.

2

tis

2003-11-04

9-12

Aula Magna 

Kort sikt: varu- och finansmarknanderna, B. kap. 3-4.

3

ons

2003-11-05

9-12

Aula Magna 

Kort sikt: allmän jämvikt, IS-LM modellen, B. kap. 5.

4

fre

2003-11-07

9-12

Aula Magna 

Medellång sikt: arbetsmarknaden, B. kap. 6.

5

mån

2003-11-10

9-12

Aula Magna 

Medellång sikt: allmän jämvikt, AS-AD modellen, B. kap. 7.

6

tis

2003-11-18

9-12

Aula Magna 

Medellång sikt: Phillips-kurvan, B. kap 8.

7

ons

2003-11-19

9-12

Aula Magna 

Lång sikt: Tillväxt och kapital ackumulering, B. kap. 10-11.

8

mån

2003-11-24

9-12

Aula Magna 

Lång sikt: Teknologisk tillväxt, B. kap 12.

9

tis

2003-11-25

9-12

Aula Magna 

Stabiliseringspolitik. Penning- och finanspolitik, B. kap 17.

10

mån

2003-12-01

9-12

Aula Magna 

Den öppna ekonomin: Bytes- och handelsbalans, B. kap 18-19

11

mån

2003-12-08

10-12

Aulan i Svea-
plans gymnasium

Den öppna ekonomin: Växelkursens bestämningsfaktorer, ekonomisk politik under olika växelkursregimer, B. kap 20.

12

tis

2003-12-09

10-12

Aula Magna

Gränser för ekonomisk politik: Trovärdighet, tidsinkonsistens och politisk ekonomi. B. kap. 24.

13

fre

2003-12-12

10-12

Aula Magna

Gästföreläsning

14

mån

2003-12-15

10-12

Aula Magna

Gästföreläsning

15

tis

2003-12-16

10-12

Aula Magna

Gästföreläsning

Tentamen, duggor, gruppövningar m.m. Se kursens hemsida hos institutionen.

Litteratur: htt03

· Blanchard, Olivier, 2003, Macroeconomics, 3rd edition, Prentice Hall, kapitel 1-8, 10-12, 17-20.

· Persson, Mats & Skult, Eva (red.), 2003, Tillämpad makroekonomi, SNS förlag.

· Siven, Claes-Henric, Kompendium i doktrinhistoria – en översikt av nationalekonomins utveckling. Hämtas från hemsidan (www.ne.su.se)  under ”Kurslitteratur” på  grundkursens makroteori.

· Artikelsamling på internet. Se hemsidan under kurslitteratur.

· Gruppövnings- och seminarieuppgifter hämtas från nätet. Se hemsidan.

Frivillig litteratur:

· Fregert, Klas & Jonung, Lars, 2003, Makroekonomi –  teori, politik och institutioner, Studentlitteratur.