Dugga 2 HT 2004

5 december 2004

SVAR med reservation för ev. tryckfel.

 

Fråga 1.     a) x                b) o                c) o                d) o

Fråga 2.     a) o                b) o                c) x                d) o

Fråga 3.     a) o                b) x               c) o                d) o

Fråga 4.     a) o                b) x               c) o                d) o

Fråga 5.     a) o                b) o                c) o                d) x

Fråga 6.     a) x                b) o                c) o                d) o

Fråga 7.     a) o                b) x               c) o                d) o

Fråga 8.     a) o                b) o                c) x                d) o

Fråga 9.     a) o                b) o                c) x                d) o

Fråga 10.   a) x                b) o                c) o                d) o