Dugga HT 2004 1

Rätta svar (med reservation för skrivfel)

 

Fråga 1.       a) x          b)            c)            d) 

Fråga 2.       a)            b) x         c)            d) 

Fråga 3.       a) x          b)            c)            d) 

Fråga 4.       a)            b) x         c)            d) 

Fråga 5.

i)             a)                  b) x               c)                  d) 
ii)             a)
                 b) x               c)                  d) 

Fråga 6.       a) x          b)            c)            d) 

Fråga 7.       a)            b) x         c)            d) 

Fråga 8.       a)            b)            c)            d) x

Fråga 9.       a) x          b)            c)            d) 

Fråga 10.       a)            b) x         c)            d)