Rättningsbeskrivning fråga 5.

 

Syftet med denna fråga är att se om studenten kan applicera de modeller och resonemang vi använt under kursen på ett verkligt problem. Man ska i detta fall tolka det resonemang som fördes mellan Jens H. Och Lasse H. i termer av våra modeller. Detta förutsätter kännedom om våra modeller men sådan kännedom är inte tillräcklig.  Man måste också kunna anpassa dem till den verkliga situationen. I detta fall bör den centrala diskusionen vara kring huruvida arbetslösheten är och har varit under den naturliga, hur detta skulle kunna observeras och vilka konsekvenser det får för optimal penningpolitik.

Ett utkast till svar skulle kunna vara som följer.

 

Riksbanken kan påverka:

 

Riksbanken bör påverka:

 

 

Motargument