Preliminära svar fråga 1-4

Notera att svaren är preliminära. Jag kan inte garantera avsaknanden av skrivfel.

Fråga 1

i.                a) o                b) o                c) x                d) o

ii.               a) x                b) o                c) o                d) o

iii.             a) x                b) o                c) o                d) o

iv.              a) x                b) o                c) o                d) o

v.               a) o                b) o                c) x                d) o

vi.              a) o                b) o                c) x                d) o

vii.             a) o                b) o                c) o                d) x

viii.           a) o                b) o                c) o                d) x

ix.              a) o                b) x               c) o                d) o

x.               a) o                b) x               c) o                d) o

 

Fråga 2

i.                a) o                b) x               c) o                d) o

ii.               a) o                b) o                c) x                d) o

iii.             a) x                b) o                c) o                d) o

iv.              a) o                b) x               c) x                d) o(pga skrivfel är 2 svar rätt)

v.               a) x                b) o                c) o                d) o

vi.              a) o                b) o                c) o                d) x

vii.             a) x                b) o                c) o                d) o

viii.           a) o                b) o                c) x                d) o

ix.              a) x                b) o                c) o                d) o

x.               a) o                b) x               c) o                d) o

 

Fråga 3

i.                a) o                b) o                c) x                d) o

ii.               a) o                b) x               c) o                d) o

iii.             a) x                b) o                c) o                d) o

iv.              a) o                b) o                c) x                d) o

v.               a) x                b) o                c) o                d) o

vi.              a) o                b) x               c) o                d) o

vii.             a) o                b) o                c) o                d) x

viii.           a) o                b) o                c) o                d) x

 

 

Fråga 4

 

i.                a) o                b) o                c) x                d) o

ii.               a) o                b) o                c) x                d) o

iii.             a) o                b) x               c) o                d) o

iv.              a) o                b) o                c) o                d) x

v.               a) o                b) x               c) o                d) o

vi.              a) o                b) o                c) x                d) o

vii.             a) o                b) o                c) x                d) o

viii.           a) o                b) o                c) x                d) o

ix.              a) x                b) o                c) o                d) o

x.               a) o                b) o                c) x                d) o

xi.              a) o                b) o                c) x                d) o

xii.             a) o                b) o                c) x                d) o