Tentamen på grundkursen, NE1060/8400 Moment: makroteori och stabiliseringspolitik 10 p.

Söndagen den 20 mars 2005

 

Svar med reservation för skrivfel.

Fråga 1

i.                a) o    b) x   c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

ii.               a) x    b) o    c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

iii.             a) o    b) x   c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

iv.              a) o    b) o    c) x    d) o    e) o    f) o     g) o

v.               a) x    b) o    c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

vi.              a) o    b) o    c) x    d) o    e) o    f) o     g) o

vii.             a) o    b) o    c) o    d) x   e) o    f) o     g) o

viii.           a) o    b) o    c) x    d) o    e) o    f) o     g) o

ix.              a) x    b) o    c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

x.               a) o    b) x   c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

 

Fråga 2

i.                a) o    b) o    c) x    d) o    e) o    f) o     g) o

ii.               a) o    b) o    c) o    d) o    e) o    f) o     g) x

iii.             a) x    b) o    c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

iv.              a) x    b) o    c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

v.               a) o    b) o    c) x    d) o    e) o    f) o     g) o

vi.              a) o    b) o    c) o    d) x   e) o    f) o     g) o

vii.             a) o    b) o    c) o    d) x   e) o    f) o     g) o

viii.           a) o    b) o    c) x    d) o    e) o    f) o     g) o

ix.              a) o    b) o    c) x    d) o    e) o    f) o     g) o

x.               a) o    b) o    c) o    d) o    e) o    f) x    g) o

 

Fråga 3

i.                a) o    b) o    c) x    d) o    e) o    f) o     g) o

ii.               a) o    b) x   c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

iii.             a) o    b) o    c) o    d) x   e) o    f) o     g) o

iv.              a) o    b) x   c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

v.               a) x    b) o    c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

vi.              a) o    b) o    c) o    d) x   e) o    f) o     g) o

vii.             a) x    b) o    c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

viii.           a) o    b) o    c) o    d) x   e) o    f) o     g) o

 

Fråga 4

 

i.                a) o    b) o    c) x    d) o    e) o    f) o     g) o

ii.               a) o    b) o    c) x    d) o    e) o    f) o     g) o

iii.             a) o    b) x   c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

iv.              a) x    b) o    c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

v.               a) x    b) o    c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

vi.              a) o    b) o    c) o    d) x   e) o    f) o     g) o

vii.             a) o    b) o    c) o    d) o    e) o    f) x    g) o

viii.           a) o    b) x   c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

ix.              a) x    b) o    c) o    d) o    e) o    f) o     g) o

x.               a) o    b) o    c) x    d) o    e) o    f) o     g) o

xi.              a) o    b) o    c) x    d) o    e) o    f) o     g) o

xii.             a) o    b) x   c) o    d) o    e) o    f) o     g) o