SVARSBLANKETT Fråga 1 och 2.

 

Kryssa för rätt svarsalternativ. Endast ett alternativ ska anges på varje fråga. Lämna endast in denna blankett. Oklara svar, t.ex. om fler än 1 alternativ kryssats för, räknas som felaktigt svar.

Namn: .......................................................................

Personnummer: .........................................................

 

Fråga 1

         i.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

       ii.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

      iii.            a) o b) o c) o d) x e) o f) o g) o h) o

     iv.            a) o b) o c) o d) o e) o f) o g) x h) o

       v.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

 

     vi.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

    vii.            a) o b) x c) o d) o e) o f) o g) o h) o

  viii.            a) o b) o c) o d) x e) o f) o g) o h) o

     ix.            a) o b) x c) o d) o e) o f) o g) o h) o

       x.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

 

 

 

Fråga 2

         i.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

       ii.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

      iii.            a) o b) x c) o d) o e) o f) o g) o h) o

     iv.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

       v.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

 

     vi.            a) o b) o c) o d) x e) o f) o g) o h) o

    vii.            a) o b) x c) o d) o e) o f) o g) o h) o

  viii.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

     ix.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

       x.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

 

SVARSBLANKETT Fråga 4.

 

Kryssa för rätt svarsalternativ. Endast ett alternativ ska anges på varje fråga. Lämna endast in denna blankett. Oklara svar, t.ex. om fler än 1 alternativ kryssats för, räknas som felaktigt svar.

Namn: .......................................................................

Personnummer: .........................................................

Fråga 4

 

         i.            a) o b) o c) o d) o e) x f) o g) o h) o

       ii.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

      iii.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

     iv.            a) o b) o c) o d) x e) o f) o g) o h) o

       v.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

 

     vi.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

    vii.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

  viii.            a) o b) x c) o d) o e) o f) o g) o h) o

     ix.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

       x.            a) o b) o c) o d) o e) o f) x g) o h) o

 

     xi.            a) o b) o c) o d) x e) o f) o g) o h) o

    xii.            a) o b) o c) o d) o e) o f) x g) o h) o

  xiii.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

  xiv.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

   xv.            a) o b) x c) o d) o e) o f) o g) o h) o

 

  xvi.            a) o b) x c) o d) o e) o f) o g) o h) o

xvii.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

xviii.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

  xix.            a) o b) o c) o d) x e) o f) o g) o h) o

   xx.            a) o b) o c) o d) x e) o f) o g) o h) o

18