Tentamen 5 p Makro, december 2004.

SVARSBLANKETT

Kryssa för rätt svarsalternativ. Endast ett alternativ ska anges på varje fråga.  Lämna endast in denna blankett. Oklara svar, t.ex. om fler än 1 alternativ kryssats för, räknas som felaktigt svar.

DEL 1

Fråga 1.     a) o                b) o                c) x                d) o

Fråga 2.     a) x                b) o                c) o                d) o

Fråga 3.     a) x                b) o                c) o                d) o

Fråga 4.     a) x                b) o                c) o                d) o

Fråga 5.     a) o                b) o                c) x                d) o

Fråga 6.     a) o                b) o                c) o                d) x

Fråga 7.     a) o                b) o                c) o                d) x

Fråga 8.     a) o                b) o                c) o                d) x

Fråga 9.     a) o                b) x               c) o                d) o

Fråga 10.   a) o                b) o                c) x                d) o

 

 

DEL 2

Fråga 1.     a) o                b) x               c) o                d) o

Fråga 2.     a) o                b) x               c) o                d) o

Fråga 3.     a) x                b) o                c) o                d) o

Fråga 4.     a) x                b) o                c) o                d) o

Fråga 5.     a) x                b) o                c) o                d) o

Fråga 6.     a) o                b) o                c) x                d) o

Fråga 7.     a) x                b) o                c) o                d) o

Fråga 8.     a) o                b) o                c) o                d) x

Fråga 9.     a) o                b) x               c) o                d) o

Fråga 10.   a) o                b) o                c) x                d) o