SVAR till tentamen den 12/3, 2005.

Med reservation för skrivfel.

DEL 1

Fråga 1.     a) o                b) ý                c) o                d) o

Fråga 2.     a) ý                b) o                c) o                d) o

Fråga 3.     a) o                b) ý                c) o                d) o

Fråga 4.     a) o                b) o                c) ý                d) o

Fråga 5.     a) o                b) ý                c) o                d) o

Fråga 6.     a) o                b) ý                c) o                d) o

Fråga 7.     a) o                b) o                c) o                d) ý

Fråga 8.     a) o                b) o                c) o                d) ý

Fråga 9.     a) o                b) o                c) o                d) ý

Fråga 10.   a) ý                b) o                c) o                d) o

DEL 2 

Fråga 1.     a) o                b) o                c) o                d) ý

Fråga 2.     a) o                b) o                c) ý                d) o

Fråga 3.     a) o                b) o                c) o                d) ý

Fråga 4.     a) o                b) o                c) o                d) ý

Fråga 5.     a) ý                b) o                c) o                d) o

Fråga 6.     a) o                b) ý                c) o                d) o

Fråga 7.     a) o                b) o                c) ý                d) o

Fråga 8.     a) ý                b) o                c) o                d) o

Fråga 9.     a) ý                b) o                c) o                d) o

Fråga 10.   a) o                b) o                c) ý                d) o