SVARSBLANKETT DEL A

Kryssa för rätt svarsalternativ. Endast ett alternativ ska anges på varje fråga. Lämna endast in denna blankett. Oklara svar, t.ex. om fler än 1 alternativ kryssats för, räknas som felaktigt svar.

Namn: .......................................................................

Personnummer: .........................................................

 

Fråga 1.

         i.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

       ii.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

      iii.            a) o b) o c) o d) x e) o f) o g) o h) o

     iv.            a) o b) o c) o d) o e) o f) o g) x h) o

       v.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

 

     vi.            a) o b) o c) x d) o e) o f) o g) o h) o

    vii.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

  viii.            a) o b) x c) o d) o e) o f) o g) o h) o

     ix.            a) o b) x c) o d) o e) o f) o g) o h) o

       x.            a) x b) o c) o d) o e) o f) o g) o h) o

 

     xi.            a) o b) x c) o d) o e) o f) o g) o h) o

    xii.            a) o b) o c) o d) x e) o f) o g) o h) o

 

 

 

 

1