STOCKHOLMS UNIVERSITET

Nationalekonomiska institutionen

John Hassler

Tentamen på grundkursen, NE1400 Moment: Makroteori 5 p.

Lördagen den 29 januari 2005

 


Rätta svar med reservation för skrivfel

DEL 1

Fråga 1.     a) o                 b) o                c) o                 d) x

Fråga 2.     a) x                b) o                c) o                 d) o

Fråga 3.     a) x                b) o                c) o                 d) o

Fråga 4.     a) x                b) o                c) o                 d) o

Fråga 5.     a) x                b) o                c) o                 d) o

Fråga 6.     a) o                 b) o                c) o                 d) x

Fråga 7.     a) o                 b) o                c) x                d) o

Fråga 8.     a) o                 b) o                c) o                 d) x

Fråga 9.     a) o                 b) o                c) o                 d) x

Fråga 10.   a) x                b) o                c) o                 d) o

 

 

DEL 2

Fråga 1.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 2.     a) x                b) o                c) o                 d) o

Fråga 3.     a) o                 b) o                c) o                 d) x

Fråga 4.     a) o                 b) o                c) o                 d) x

Fråga 5.     a) x                b) o                c) o                 d) o

Fråga 6.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 7.     a) o                 b) o                c) x                d) o

Fråga 8.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 9.     a) o                 b) x                c) o                 d) o

Fråga 10.   a) x                b) o                c) o                 d) o