Grundkurs: Makroekonomi med tillämpningar

Huvudlärare är John Hassler (rum A842 , tel: 08-162070).

·        Schema över föreläsningar

Några inledande korta tankar om makroekonomi

Gästerar

Utöver mina föreläsningar kommer mycket intressanta gäster från verkligheten att bidra till kursen genom gästföreläsningar. 

·         Den 1/12 föreläser Pehr Wissén, som är vice VD på Handelsbanken. Här är hans föreläsningsanteckningar pdf, Powerpoint.

·         Den 6/12 föreläser Lars Heikensten, riksbankschef.

·         Den 16/12 föreläser Jens Henriksson, statssekreterare och närmaste medarbetare till finansminister Per Nuder och tidigare Bosse Ringholm.

Föreläsningsanteckningar

Eventuellt kommer föreläsningsanteckningarna att delvis uppdateras under kursens gång inför respektive föreläsning. Information om detta lämnas under kursen. Om du inte har PowerPoint kan du installera PowerPoint Viewer för utskrift m.m. Den finns här

Föreläsningsanteckningar i PowerPoint format 

1. Introduktion, B 1-2.  

2. Kort sikt, B 3-4, Proportionella skatter

3. Kort sikt, B 5, IS-LM i formler (pdf)

4. Medellång sikt, B 6

5. AS-AD, B 7

6. Phillips-kurvan, B 8.

 7. Lång sikt, tillväxt, 10-11

 8. Lång sikt, teknologi, B 12 , Golden-Rule mha matte (pdf) 

 9 Förväntningar, stabilisering, B 16-17

 10 Den öppna ekonomin, B 18-19

 11 Växelkursens bestämning, B 20

 12 Gränser för ekonomisk politik, B 24

Sammanfattning

 

 

Föreläsningsanteckningar i PDF format 

1. Introduktion, B 1-2.  

2. Kort sikt, B 3-4, Proportionella skatter 

3. Kort sikt, B 5, IS-LM i formler (pdf)

4. Medellång sikt, B 6

5. AS-AD, B 7

6. Phillips-kurvan, B 8

 7. Lång sikt, tillväxt, B 10-11 

 8. Lång sikt, teknologi, B 12, Golden-Rule mha matte (pdf)

 9. Förväntningar, stabilisering B 16-17

 10. Den öppna ekonomin, B 18-19

 11. Växelkursens bestämning, B 20

 12. Gränser för ekonomisk politik, B 24

Sammanfattning

 

 

Föreläsningsanteckningar i PDF format- tre sidor + anteckningsutrymme  

1. Introduktion, B 1-2.  

2. Kort sikt, B 3-4, Proportionella skatter 

3. Kort sikt, B 5, IS-LM i formler (pdf)

4. Medellång sikt, B 6

5. AS-AD, B 7

6. Phillips-kurvan, B 8

 7. Lång sikt, tillväxt, B 10-11 

 8. Lång sikt, teknologi, B 12, Golden-Rule mha matte (pdf) 

 9. Förväntningar, stabilisering B 16-17

 10. Den öppna ekonomin, B 18-19

 11. Växelkursens bestämning, B 20

 12. Gränser för ekonomisk politik, B 24

Sammanfattning

 

 

Institutionens sida.

Kursbokens hemsida.

Gamla tentor och duggor

Mejllista

Jag rekommenderar att alla studenter sätter upp sig på min mejllista, som jag kommer att använda för att skicka ut information under kursens gång. För att delta i listan, skicka ett mejl med följande text
SUBSCRIBE amakro
till
mailinglists@hassler.se. Texten ska ska stå på en i övrigt tom rad i mejlets brödtext. För att bekräfta ditt deltagande ska du sedan inom 24 timmar besvara ett mejl som skickas från listan till dig. Tryck då bara på reply-knappen i ditt mejlprogram. För att lämna listan, skicka UNSUBSCRIBE amakro
till
mailinglists@hassler.se.

Viktiga gamla mejl finns här.