Makrokurs 2005/2006 för Sveriges Riksbank

Lärare: John Hassler och Per Krusell

 

Schema med föreläsningsanteckningar och inlämningsuppgifter

 

Slutuppgift

Mejllista

Vi rekommenderar att alla sätter upp sig på kursens mejllista, som vi kommer att använda för att skicka ut information under kursens gång. För att delta i listan, skicka ett mejl med följande text
SUBSCRIBE riksbank
till

mailinglists@hassler.se.

Texten ska stå i brödtexten på ett i övrigt tomt mejl. Se till att ta bort eventuella signaturer. För att bekräfta ditt deltagande ska du sedan inom 24 timmar besvara ett mejl som skickas från listan till dig. Tryck då bara på reply-knappen i ditt mejlprogram. För att lämna listan, skicka UNSUBSCRIBE amakro
till
mailinglists@hassler.se.

En översiktlig presentation av kursinnehållet.

 

Johns och Pers PP-presentation inför Riksbankens upphandlare.

 

 

Övriga papper och dokument.