Tips och praktisk information

 

·      Lärare

o    John Hassler, rum A842 , tel: 08-162070, John.Hassler@iies.su.se. Mejllista samt föreläsningsanteckningar på http://hassler-j.iies.su.se/

o    Övningslärare är Peter Langenius, rum A926, tel. 08-164242, lan@ne.su.se

·      Examination

o    Skriftlig tentamen, godkänt 50% av maximalt antal poäng och för väl godkänt fordras 75%.

o    Godkänt resultat på samtliga inlämningsuppgifter ger 15% av poängen på tentamen genom att vissa specificerade frågor ej behöver besvaras.

o    Inlämning senast på gruppövningsdagen eller enligt särskild ö.k. med gruppövningsläraren.

·      Tips

o    Ögna igenom föreläsningsanteckningar innan föreläsning.

o    Gå igenom föreläsningsanteckningar efter föreläsning, gärna i grupp.

o    Läs litteraturen, försök gärna göra egna korta sammanfattningar.

o    Lös uppgifter i grupp – diskutera era lösningar.

o    Anmäl er till mejllistan.