Makroekonomi för Riksdagen 2008

 

Lärare: John Hassler och Per Krusell

Alla föreläsningar kl. 09:00-11:00.

 

 

Datum

Lärare

Innehåll

Litteratur

Anteckningar

Övrigt

1

14/10

Per/John

■ Presentation

■ Några centrala antaganden

■ Hushållens nyttomaximering

■ Företagens vinstmaximering

Williamson*, kapitel 4

Se nedan

 

2

20/10

Per

■ Allmän jämvikt i en period

■ Decentraliserad jämvikt vs. planeringsjämvikt

 

Williamson, kapitel 5.

 

Se nedan

1. DAJM för Excel 1 period

2. DAJM för Excel 2 perioder

3. Förklaring av Excel-modellen

4. Inlämningsuppgift 1

 

3

3/11

Per

■ Skatter och andra kilar: klumpsummeskatter, hur olika skatter verkar, Prescotts artikel om effekten av högre skatter i Europa

 

 Williamson, kapitel 8.

”Why do Americans work...” (Prescott 2004)

Se nedan

 

 

4

10/11

Per

■ Allmän jämvikt två perioder

■ Allmän jämvikt i två perioder med investeringar

■ Skatter i tvåperiods modellen, tidsinkonsistenta kapitalinkomstskatter, Ricardiansk ekvivalens

■ En öppen ekonomi

 

Lektion 1-4

Med Pers teckningar

 

 

5

17/11

Per/John

■ Risk och osäkerhet

■ Många perioder

■ Tillväxt (Solow-modellen)

 

Equity Premium”

Williamson, kapitel 6-7

 

Lektion 5 (Tillväxt)

 

Inlämningsuppgift 2

6

24/11

John

■ Mer om tillväxt 

■ Konjunkturcykler empiriskt.

■ Reala konjunkturcykler utan distortioner.

 

 

Williamson, kapitel 11

 

Kydland/Prescott prismotivering

Lektion 6 (Konjunkturer)

 

7

1/12

John

■ Imperfektioner: Fackföreningar, stela löner, monopolistisk konkurrens.

 

Williamson, kapitel 12

Lektion 7 (Imperfektioner)

 

8

8/12

John

■ Konjunkturcykler i modeller med imperfektioner

■ Kreditmarknadsimperfektioner

 

Notera att vi börjar 09:30.

Lektion 8 (Mer imperfektioner)

 

9

19/1

 

Slutseminarium

 

 

 

 

*Macroeconomics, Stephen D. Williamson, 2002, Pearson Education

 

Uppsatser till Slutseminarium

Barro, Robert, On the Determination of the Public Debt, Journal of Political Economy, 1979

Clarida, R., J. Gali, and M. Gertler, The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective, Journal of Economic Literature (December 1999): 1661-1707.

Greenlaw, Hatzius, Kashyap and Shin, Leveraged Losses: Lessons from the Mortgage Market Meltdown, US Monetary Policy Forum Report No. 2 (2008), pp8-59.

Mehra,Prescott, The Equity Premium in Retrospect, NBER Working Paper 9525.

Olofsson, Conny, Why do Europeans Work so Little? International Economic Review, forthcoming