Grundkurs: Makroekonomi med tillämpningar

Huvudlärare är John Hassler (rum A842 , tel: 08-162070).

·        Schema över föreläsningar

Några inledande korta tankar om makroekonomi.

Föreläsningsanteckningar

2 bilder per sida. 

4 bilder per sida.

1. Introduktion, B 1-2.   2. Kort sikt, B 3-4 1. Introduktion, B 1-2.   2. Kort sikt, B 3-4
3. Kort sikt, B 5 3a. IS-LM i formler 3. Kort sikt, B 5 3a. IS-LM i formler
4. Medellång sikt, B 6 5. AS-AD, B 7. 4. Medellång sikt, B 6 5. AS-AD, B 7.
6. Phillips-kurvan, B 8. 7. Lång sikt, tillväxt, B 10-11 6. Phillips-kurvan, B 8. 7. Lång sikt, tillväxt, B 10-11,
8. Lång sikt, teknologi, B 12 9 Förväntningar, stabilisering, B 17 8. Lång sikt, teknologi, B 12 9 Förväntningar, stabilisering B 17
10 Den öppna ekonomin, B18-19 11 Växelkursens bestämning, B 20 10 Den öppna ekonomin, B 18-19. 11 Växelkursens bestämning, B 20.
12 Gränser f ekonom. politik, B 24 Sammanfattning 12 Gränser f ekonom. politik, B 24 Sammanfattning

 

PowerPoint presentationer 

1. Introduktion, B 1-2.   2. Kort sikt, B 3-4
3. Kort sikt, B 5 4. Medellång sikt, B 6
5. AS-AD, B 7. 6. Phillips-kurvan, B 8.
 7. Lång sikt, tillväxt.  8. Lång sikt, teknologi.
 9 Förväntningar, stabilisering B 17  10 Den öppna ekonomin, B 18-19
 11 Växelkursens bestämning, B 20  12 Gränser för ekonomisk politik, B 24
Sammanfattning

 

Institutionens sida.

Gamla tentor och duggor

Mejllista

Jag rekommenderar att alla studenter sätter upp sig på min mejllista, som jag kommer att använda för att skicka ut information under kursens gång. För att delta i listan, skicka ett mejl med följande text
SUBSCRIBE amakro
till mailinglists@hassler-j.iies.su.se. Texten ska ska stå på en i övrigt tom rad i mejlets brödtext. För att bekräfta ditt deltagande ska du sedan inom 24 timmar besvara ett mejl som skickas från listan till dig. Tryck då bara på reply-knappen i ditt mejlprogram. För att lämna listan, skicka UNSUBSCRIBE amakro
till mailinglists@hassler-j.iies.su.se.

En del, men inte nödvändigtvis alla, gamla mejl finns här.