Föreläsningsanteckningar

1.    Produktion och resursallokering i slutna och öppna ekonomier

2.    Ekonomisk tillväxt

3.    Arbetslöshet

4.    Växelkurs och räntenivå

5.    Output under rörliga växelkurser om fonterna inte fungerar pröva (alternativa fonter)

6.    Output under fast växelkurs om fonterna inte fungerar pröva (alternativa fonter)

7.    Optimala valutaområden och Aggregerat Utbud om fonterna inte fungerar pröva (alternativa fonter)

8.    Statsskuld och intertemporala konsumtionsbeslut om fonterna inte fungerar pröva (alternativa fonter)

Alla föreläsningsanteckningar i reviderad form med konsekvent notation och en lista med variabeldefinitioner finns här.

Gamla tentafrågor

·       Exempel på tentafrågor med svar,

·       Tentan den 15 maj 2002

·       Föregående lärares tentor