Grundkurs: Makroekonomi med tillämpningar

Huvudlärare är John Hassler (rum A842 , tel: 08-162070).

·        Schema över föreläsningar

Några inledande korta tankar om makroekonomi

Gäster

Utöver mina föreläsningar kommer mycket intressanta gäster från verkligheten att bidra till kursen genom gästföreläsningar. Föreläsarna räknar med frågor från er studenter, tänk gärna på detta i förväg.

·         Den 13/12 föreläser Stefan Ingves, riksbankschef.

Föreläsningsanteckningar

Om du inte har PowerPoint kan du installera PowerPoint Viewer för utskrift m.m. Den finns här. Notera att de som läser endast 5 poäng endast deltar på de första 8 föreläsningarna.

Föreläsningsanteckningar i PowerPoint format 

1. Introduktion, B 1-2.  

2. Kort sikt, B 3-4, Proportionella skatter

3. Kort sikt, B 5, IS-LM i formler (pdf)

4. Medellång sikt, B 6

5. AS-AD, B 7

6. Phillips-kurvan, B 8.

 7. Lång sikt, tillväxt, 10-11

 8. Lång sikt, teknologi, B 12 , Golden-Rule mha matte (pdf) 

 9 Förväntningar, stabilisering, B 16-17

 10 Den öppna ekonomin, B 18-19

 11 Växelkursens bestämning och gränser för ek. pol., B 20-21

Sammanfattning

 

 

 

 

Föreläsningsanteckningar i PDF format- tre sidor + anteckningsutrymme  

1. Introduktion, B 1-2.  

2. Kort sikt, B 3-4, Proportionella skatter 

3. Kort sikt, B 5, IS-LM i formler (pdf)

4. Medellång sikt, B 6

5. AS-AD, B 7

6. Phillips-kurvan, B 8

 7. Lång sikt, tillväxt, B 10-11 

 8. Lång sikt, teknologi, B 12, Golden-Rule mha matte (pdf) 

 9. Förväntningar, stabilisering B 16-17

 10. Den öppna ekonomin, B 18-19

 11. Växelkursens bestämning och gränser för ek. pol., B 20-21

 Sammanfattning

 

 

Institutionens sida.

Kursbokens hemsida.

Gamla tentor och duggor

Mejllista

Jag rekommenderar att alla studenter sätter upp sig på min mejllista, som jag kommer att använda för att skicka ut information under kursens gång. För att delta i listan, skicka ett mejl med följande text
SUBSCRIBE amakro
till
mailinglists@hassler.se. Texten ska ska stå på en i övrigt tom rad i mejlets brödtext. För att bekräfta ditt deltagande ska du sedan inom 24 timmar besvara ett mejl som skickas från listan till dig. Tryck då bara på reply-knappen i ditt mejlprogram. För att lämna listan, skicka UNSUBSCRIBE amakro
till
mailinglists@hassler.se.

Viktiga gamla mejl finns här.