Grundkurs: Makroekonomi med tillämpningar

Huvudlärare är John Hassler (rum A842 , tel: 08-162070).

·        Schema över föreläsningar

Några inledande korta tankar om makroekonomi

Gäster

Utöver mina föreläsningar kommer mycket intressanta gäster från verkligheten att bidra till kursen genom gästföreläsningar.Föreläsarna räknar med frågor från er studenter, tänk gärna på detta i förväg.

·         Den 28/4 föreläser Hubert Fromlet. Hubert är adjungerad  professor i internationell ekonomi men har huvudsakligen arbetat i den privata sektorn. Fdrån 1975-1981 var han ansvarig för konjunkturbedömningar på Scania och från 1983-2008 var han chefsekonom på nuvarande Swedbank. Hubert kommer att föreläsa om på vilket sätt makroekonomiska teorier är användbara för en praktiker som arbetar i näringslivet.

·         Den 20/5 föreläser Gabriel Urwitz on hur det finansiella systemet fungerar och varför det behövs. Gabriel är ordförande i riskkapitalbolaget Segulah. Han har en mycket lång erfarenhet från finansmarknaden och är också adjungerad ordförande på Handelshögskolan samt ordförande i Nationalekonomiska föreningen.

·         Den 29/5 föreläser Lars Heikensten. Lars har en mycket bred erfarenhet från offentlig förvaltning. Han har jobbat på riksgälden, finansdepartementet och på IMF. Han var Sveriges Riksbankschef 2003-2006 och är nu Sveriges representant i EU’s revisionsrätt.

 

 

Föreläsningsanteckningar

Jag kommer att använda föreläsningsanteckningar för mina föreläsningar. Dessa kan vara bra att ha utskrivna. Nedan finns de i PowerPoint format. Jag kan komma att uppdatera dem inför föreläsningarna. Det blir inga stora förändringar men om du vill undvika att skriva ut flera gånger rekommenderar jag att du skriver ut på eftermiddagen innan nästa föreläsning för säkerhets skull. Uppdaterade anteckningar markeras med datum när de uppdaterats senast. Behöver du en Powerpoint viewer finns det här.

Tenta och duggor

Duggorna omfattar de kapitel i Blanchard jag hunnit föreläsa på. På tentan ingår de kapitel i Blanchard jag föreläst på, dvs kapitel 1-11 samt 16-20, mina föreläsningar, gästföreläsningarna samt övrig litteratur, vilket är  ”Tillämpad makroekonomi” av Skult&Persson, kompendium i doktrinhistoria av Siven och litteratur som markerats med ”För alla” i seminariehäftet. Se institutionens hemsida för övrig information, eller kontakta kursadministratören karin.blomqvist@ne.su.se.

 

Ytterligare information

Ytterligare information, svar på frågor, eller kanske felaktigheter som jag sagt lägger ju ut på min hemsida (här).

Föreläsningsanteckningar i PowerPoint format 

(Datum inom parantes anger senaste uppdateringen)

1. Introduktion, B 1-2, pdf, (25/3, -09) 

2. Kort sikt, B 3-4, pdf, Proportionella skatter (27/3, -09) 

3. Kort sikt, B 5, pdf,  Finanspol. kostnad per jobb  IS-LM i formler (pdf) (1/4, 09).

4. Medellång sikt, B 6, pdf, Konjunkturprognoser från KI, (2/4, -09)

5. AS-AD, B 7 , pdf (6/4, -09)

6. Phillips-kurvan, B 8, pdf  (9/4, -09)

 7. B 9 Penningmängd, Inflation och Sysselsättning, pdf, (17/4, -09)

 8. B 10-11, Tillväxt på lång sikt , pdf, (17/4, -09)

 9. B 16-17 Förväntningarnas roll för efterfrågan,  pdf, (21/4 -09)

10. B 18-19 Den öppna ekonomin , pdf (27/4).

 11. B 20 IS-LM för en öppen ekonomi + en kort sammanfattning av kursen, (pdf) (4/5)

Gästföreläsning Gabriel Urwitz, bilder.

 Gästföreläsning Lars Heikensten, bilder. pdf

 

Institutionens sida för makrokursen.

Kursbokens hemsida.

Gamla tentor och duggor

·         Tenta 16/8 med (preliminära) svar på flervalsfrågorna

·         Tenta 3/6 med (preliminära) svar på flervalsfrågorna

·         Dugga 2, 6/5 2009 med svar

·         Dugga 1, 18/4 2009 med svar

·         Tenta 10p, Mars  2007 Svar

·         Tenta 5p, Mars  2007 Svar

·         Tenta 10p, Februari  2007 med svar

·         Tenta 5 p, Februari 2007 med svar

·         Tenta 10p, Januari 2007 med svar

·         Tenta 5 p, December 2006 med svar  

·         Dugga 2, December 2006 med svar  

·         Dugga 1, November 2006 med svar  

·         Tenta 5p, Mars 2006 med svar

·         Tenta 10p, Mars 2006 med svar

·         Tenta 10p, Februari 2006 med svar

·         Tenta 10p, Mars 2006 med svar

·         Tenta 10p, Februari 2006 med svar

·         Tenta 5p, Februari 2006 med svar

·         Tenta 10p, Januari 2006 med svar , Svar fråga 5.

·         Tenta 5p, December 2005 med svar  

·         Dugga 2, December 2005 med svar och kommentarer  

·         Dugga 1, December 2005 med svar  

·         Dugga 1, November 2005 med svar  

·         Tenta 5p, Augusti 2005 med svar  

·         Tenta 10p, Mars 2005,  svar

·         Tenta 5p, Mars 2005,  svar

·         Tenta 10p, Feb. 2005,  svar

·         Tenta 5p, Jan. 2005,  svar

·         Tenta 10p, Jan. 2005,  svar

·         Tenta 5p, Dec. 2004,  svar

·         Dugga 2, Dec. 2004,  svar

·         Dugga 1, Nov. 2004 svar

·         Tenta 10p, April.

 

 2004

  

·         Tenta 10p, Jan. 2004

·         Dugga 1, Nov. 2003

·         Dugga 2, Dec. 2003

·         Tenta 5p, Feb 2004

·         Tenta 5p, Dec 2003