Grundkurs: Makroekonomi med tillämpningar

Huvudlärare är John Hassler (rum A842 , tel: 08-162070).

·        Schema över föreläsningar

 

Några inledande korta tankar om makroekonomi

Gäster

Utöver mina föreläsningar kommer mycket intressanta gäster från verkligheten att bidra till kursen genom gästföreläsningar. Föreläsarna räknar med frågor från er studenter, tänk gärna på detta i förväg.

 

Föreläsningsanteckningar

Jag kommer att använda föreläsningsanteckningar för mina föreläsningar. Dessa kan vara bra att ha utskrivna. Nedan finns de i PowerPoint format. Jag kan komma att uppdatera dem inför föreläsningarna. Det blir inga stora förändringar men om du vill undvika att skriva ut flera gånger rekommenderar jag att du skriver ut på eftermiddagen innan nästa föreläsning för säkerhets skull. Uppdaterade anteckningar markeras med datum när de uppdaterats senast. Behöver du en Powerpoint viewer finns det här.

Tenta och duggor

Duggorna omfattar de kapitel i Blanchard jag hunnit föreläsa på samt vad jag i övrigt gått igenom på föreläsningarna. På tentan ingår de kapitel i Blanchard jag föreläst på, vad jag i övrigt gått igenom på föreläsningarna, gästföreläsningarna samt övrig litteratur, vilket är  ”Tillämpad makroekonomi” av Skult&Persson, kompendium i doktrinhistoria av Siven och litteratur som markerats med ”För alla” i seminariehäftet. Se institutionens hemsida för övrig information, eller kontakta kursadministratören karin.blomqvist@ne.su.se. Duggorna ger maximum 10 poäng vardera att ta med till tentan. Inga krav på seminariedeltagande eller annat ställs för att göra duggorna. Godkänt deltagande i seminarieserien ger ytterligare 10 poäng att ta med till tentan. Dessa kreditpoäng kan endast användas under ordinarie tentamen denna termin.

 

Föreläsningsanteckningar

Notera att jag kan komma att göra förändringar i nedanstående föreläsningsanteckningar fram till dagen innan föreläsningen. Vänta därför gärna med att printa ut tills kvällen innan föreläsningen.

1. Introduktion, B 1-2, pdf,

2. Varu och penningmarknaden, B 3-4, pdf,

3. IS-LM modellen , B 5, pdf,

4. IS-LM modellen i en öppen ekonomi , B 6, pdf,

5. Arbetsmarknaden, B 7, pdf,

6. AS-AD modellen, B8, pdf,

7. Phillipskurvan, B9, pdf,

8. Penningmängd, Inflation och Sysselsättning B10, pdf

9. Tillväxt på lång sikt, B11-13, pdf,

10. Förväntningar och stabiliseringspolitik, B16-17, pdf,

11. Växelkurser, räntor och BNP, B18-19, pdf,

 

Geometriska summor

 

Institutionens sida för makrokursen.

Gamla tentor och duggor

·         Tenta 16/8 2009 med svar på flervalsfrågorna

·         Tenta 3/6 2009 med svar på flervalsfrågorna

·         Dugga 2, 6/5 2009 med svar

·         Dugga 1, 18/4 2009 med svar

·         Tenta 10p, Mars  2007 Svar

·         Tenta 5p, Mars  2007 Svar

·         Tenta 10p, Februari  2007 med svar

·         Tenta 5 p, Februari 2007 med svar

·         Tenta 10p, Januari 2007 med svar

·         Tenta 5 p, December 2006 med svar  

·         Dugga 2, December 2006 med svar  

·         Dugga 1, November 2006 med svar  

·         Tenta 5p, Mars 2006 med svar

·         Tenta 10p, Mars 2006 med svar

·         Tenta 10p, Februari 2006 med svar

·         Tenta 10p, Mars 2006 med svar

·         Tenta 10p, Februari 2006 med svar

·         Tenta 5p, Februari 2006 med svar

·         Tenta 10p, Januari 2006 med svar , Svar fråga 5.

·         Tenta 5p, December 2005 med svar  

·         Dugga 2, December 2005 med svar och kommentarer  

·         Dugga 1, December 2005 med svar  

·         Dugga 1, November 2005 med svar  

·         Tenta 5p, Augusti 2005 med svar  

·         Tenta 10p, Mars 2005,  svar

·         Tenta 5p, Mars 2005,  svar

·         Tenta 10p, Feb. 2005,  svar

·         Tenta 5p, Jan. 2005,  svar

·         Tenta 10p, Jan. 2005,  svar

·         Tenta 5p, Dec. 2004,  svar

·         Dugga 2, Dec. 2004,  svar

·         Dugga 1, Nov. 2004 svar

·         Tenta 10p, Jan. 2004

·         Dugga 1, Nov. 2003

·         Dugga 2, Dec. 2003

·         Tenta 5p, Feb 2004

·         Tenta 5p, Dec 2003